Psychoterapia młodzieży

Czas dojrzewania to czas wielu wyzwań. Zmienia się zarówno ciało, jak i doświadczanie siebie i otaczającego świata. Pojawiają się pytania „Kim jestem?”, „Jaki jestem?”, „Czego chcę?” – bywa, że trudno znaleźć na nie odpowiedzi. To czas eksperymentowania, poszukiwania, przeżywania silnych emocji. Potrzeba dążenia do samodzielności i niezależności ściera się z potrzebą bezpieczeństwa i wsparcia.

Psychoterapia jest jedną z form pomocy i wsparcia dla nastolatków. Poprzedzona jest wspólną konsultacją nastolatka i jego rodziców, aby móc zrozumieć problem i znaleźć odpowiednią formę pomocy.

Zapraszam Cię na spotkania psychoterapeutyczne, jeśli masz co najmniej 14 lat i doświadczasz:

 • osamotnienia,
 • nieśmiałości i wycofania z kontaktów z rówieśnikami,
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • lęku i wewnętrznego niepokoju,
 • poczucia bezwartościowości,
 • obniżonego nastroju lub depresji,
 • impulsywności i agresji, nad którą trudno Ci zapanować,
 • niezadowolenia z siebie,
 • kłopotów szkolnych,
 • konfliktów z rodzicami lub innymi dorosłymi,
 • kontaktów z używkami i uzależnieniami,
 • ważnej zmiany życiowej (zmiana szkoły, rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba)
 • poszukiwania własnej tożsamości,
 • inne trudności.

Efektem psychoterapii mogą być m.in. zmiany w problemowych obszarach, nabranie poczucie sprawstwa w życiu i wiary we własne możliwości, docieranie do swoich uczuć i potrzeb…