Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – psychoterapia to spotkanie dwóch osób, w którym głównym czynnikiem leczącym jest relacja. W atmosferze empatii, życzliwości i autentyczności możesz dotrzeć do źródła swoich trudności, niezaspokojonych potrzeb oraz odblokować swój naturalny potencjał. Psychoterapia jest procesem, który może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Spotkania odbywają się o stałych godzinach w konkretny dzień, co tydzień. O odwołaniu wizyty należy poinformować z wyprzedzeniem.

psychoterapia

Czym jest psychoterapia? I jaka jest rola psychoterapeuty?

     Bardzo bliska jest mi przenośnia jaką użył Serge Ginger. Psychoterapeuta jest jak przewodnik speleologiczny. Towarzyszy Ci podczas wędrówki do Twojej jaskini, czyli do wnętrza siebie. Jako przewodnik posiada wiedzę o jaskiniach, potrafi posługiwać się narzędziami ułatwiającymi ich eksplorację. Ma również swoje doświadczenie – jest jednocześnie teoretykiem oraz praktykiem. Mimo iż zna mnóstwo jaskiń, w tym swoją własną, to Twoją jaskinię odkrywa po raz pierwszy. Jako Twój przewodnik w tej wędrówce dba o Twoje bezpieczeństwo, daje narzędzia i pokazuje jak się nimi posługiwać, ale to Ty, a nie on, decydujesz o programie tej wędrówki: jak szybko chcesz się przemieszczać, jaki odcinek pokonać dzisiaj, którym korytarzem pójść. Dbając jednak o Twoje bezpieczeństwo może odmówić wyprawy, którą postrzega jako zbyt niebezpieczną lub przedwczesną. Psychoterapeuta może również dzielić się z Tobą informacjami zwrotnymi, co czuje i co myśli na temat Twoich wyborów. Kiedy wspólna wyprawa dobiega końca pomaga Ci narysować mapę odkrytego razem fragmentu Twojej jaskini, omówić refleksje oraz pojawiające się uczucia. Stają się one cennym doświadczeniem na przyszłość i na kolejny eksplorowany odcinek jaskini.