Kwalifikacje

Wykształcenie 

 • Szkoła Psychoterapii, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – czteroletnie szkolenie specjalistyczne w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych w ramach podejścia integracyjnego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Warszawa, 2018)
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, szkoła posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Warszawa, 2013). Certyfikat PARPA Nr 1759 Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Warszawa, 2017);
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – socjologia; praca magisterska „Tożsamość wirtualna i jej tworzenie w blogosferze” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztof Kicińskiego (Warszawa, 2008);
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski – pedagogika specjalna – resocjalizacja; praca licencjacka „Skate jako forma podkulturowa” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra P. Barczyka (Katowice, 2002).

Szkolenia, warsztaty, konferencje specjalistyczne

 • Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotion – Focused Therapy – Level 1, Level 2), warsztat prowadzony przez Kurta Rendersa, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2019);
 • Międzynarodowa Konferencja „Moment zmiany” („Moments of Movements”) PCE Symposium – organizator Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Intra oraz PCE Europe (Warszawa, 2019);
 • Warsztat terapii par EFT (Emotion Focuced Therapy for Couple), prowadzony przez Rhonde Goldman, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2018);
 • „Specyfika pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą w wieku 13-15 lat”, warsztat prowadzony przez Annę Kwiatkowską; Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2018);
 • „Spotkanie z wewnętrznym krytykiem„, warsztat prowadzony przez Claude’a Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2017);
 • „Psychoterapia psychoz schizofrenicznych”, warsztat prowadzony przez dr hab. Andrzeja Cechnickiego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2017);
 • „Labirynty psychoterapii. Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych”, Ogólnopolskie Szkolenie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundację ETOH (Warszawa, 2016)
 • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Instytut Psychologii Zdrowia PTP (Warszawa, 2013);
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, warsztaty w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona i metody A. Faber i E. Mazlish, organizator Dzielnica Bielany m. st. Warszawy (Warszawa, 2010);
 • „Maryśka, amfa, koks – wersja dla dorosłych” – prelekcja dotycząca narkotyków przeznaczona dla osób pracujących z młodzieżą szkolną, organizator Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom (Bytom, 2001)
 • Pięciogodzinny wykład dla psychologów, pedagogów szkolnych i pracowników opieki społecznej dotyczący przemocy seksualnej, organizator Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom (Bytom, 2001)
 • Konferencja Szkoleniowa „Pedagogika ulicy jako alternatywna forma wychowania środowiskowego„, organizator Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” (Bytom, 2000);
 • Kurs wychowawcy placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, organizator Stowarzyszenie „Wyspa w mieście” (Zabrze, 2000).

Doświadczenie zawodowe

 • Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny – ORIGO Psychoterapia i Psychoedukacja – Warszawa, Legionowo  (od 2014 roku);
 • EL-MED Poradnia Lekarzy Specjalistów – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Legionowie, (od 2016 roku);
 • EL-MED Poradnia Lekarzy Specjalistów – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Legionowie, (od 2014 roku);
 • Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (Szpital Wolski) – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, (2016);
 • BER-MED NZOZ – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieliszewie (2015 – 2016);
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOP – Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wołominie (2014);
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii – Ośrodek Terapeutyczny „Goplańska” w Warszawie (2012 – 2015).